Login

Signup

Stichting EduMais Foundation
De Stichting EduMais Foundation is als stichting opgericht om het project EduMais in Rio de Janeiro structureel te ondersteunen. De Stichting heeft de ANBI status. Dit houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting EduMais Foundation dient rechtsreeks het algemeen belang  en heeft geen winstoogmerk. Door de ANBI status kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel in Groningen onder nummer: 71167757
RSIN/Fiscaal nummer(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 858606677

Contactgegevens Nederland:
Joh. Verhulststraat 140-2
1071 NN AMSTERDAM
bestuur@edumais.org

Bestuur:
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Tanja Jungen
​Penningmeester: Christiaan Lageweg
Secretaris: Philip de Wit

Directeur:
Diana Nijboer

Doelstelling: 

 1. Het ondersteunen van projecten en programma´s welke relevant onderwijs bieden voor kansarme kinderen en jongeren in kwetsbare gebieden.
 2. Het ondersteunen van projecten en programma´s welke ontplooiingsmogelijkheden bieden voor kansarme kinderen en jongeren in kwetsbare gebieden.
 3. Het bevorderen van projecten en programma´s die bijdragen aan succesvolle toekomst voor kansarme kinderen en jongeren in kwetsbare gebieden en waardoor zij een menswaardig en volwaardig bestaan kunnen opbouwen in de samenleving.
 4. Het bewustzijn te vergroten over de situatie van onderwijsmogelijkheden van kinderen in kwetsbare gebieden.​

Beleidsplan:
De Stichting EduMais Foundation is in maart 2018 opgericht. Het project EduMais richt zich op de sloppenwijken Pavão-Pavãozinho en Cantagalo, die liggen tussen de rijke wijken Copacabana en Ipanema, in Rio de Janeiro, Brazilië.
Het eerste actieve EduMais Project is in 2016 gestart door Drs. Diana Nijboer, in Rio de Janeiro.
EduMais staat (vrij vertaald) voor “meer onderwijs”.
Het ideaal is om kansarme kinderen zicht op een betere toekomst te geven. Kinderen en jongeren van 6 tot 18  jaar krijgen dankzij het extra-curriculaire onderwijsprogramma een goede basis voor een succesvollere toekomst.
Dit programma heeft een stevige fundatie doordat er met een lokale partner organisatie (NGO) wordt samengewerkt in de sloppenwijken.

Onze Missie:
Onze missie is om relevante en passende vormen van educatie, die aansluiten bij de belevingswereld,  aan te bieden voor kansarme kinderen en tieners die vanwege de moeilijke leefomstandigheden waarin ze wonen geen hoogwaardig/kwalitatief educatie kunnen genieten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Financiering, advisering en capaciteitsversterking van EduMais in Rio de Janeiro, Brazilië.
 2. Fondsenwerving, voorlichting en promotie.
 3. Onderzoeken en aangaan van samenwerkingsverbanden ter versterking van de doelen van de stichting.

De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

Stichting EduMais Foundation heeft geen winstoogmerk.

De Stichting EduMais Foundation zal de volgende activiteiten ontwikkelen:

Publiciteit

 • De Stichting probeert zoveel mogelijk publiciteit te krijgen voor EduMais. Zij doet dit door middel van vier nieuwsbrieven per jaar, een website, een Facebookpagina, een Instagram pagina, Twitter, Linkedin en crowdfunding acties.​
 • Stichtingen, en organisaties zoals scholen, voetbalclubs, zullen worden actief benaderd en geënthousiasmeerd worden om vriendschapsbanden op te zetten met het project en actie te ondernemen voor EduMais.

Werven van donateurs en sponsors

 • Actief werven van donateurs en sponsors
 • Actief benaderen van particulieren en motiveren om geld te doneren ter ere van een verjaardagsfeest, jubileum, huwelijk, pensionering (geen cadeau maar een envelop).
 • Bedrijven zullen actief benaderd worden om een donatie te doen.

Crowdfunding​

 • Crowdfunding campagnes worden opgezet om nieuwe programma’s te ontwikkelen.

Donateurs

 • Donateurs; De Stichting streeft naar donateurs  die een vast geldbedrag geven.

Beloningsbeleid

 • Alle functies zijn onbezoldigd.
 • Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.