Login

Signup

Waar is EduMais begonnen?

Het persoonlijke verhaal en de gedrevenheid van EduMais oprichtster, Diana Nijboer

Geboren in Nederland in 1965, Diana had het geluk op te groeien in een land met een goed onderwijs- en gezondheidszorgsysteem. Haar opvoeding, daarentegen, was verre van ideaal of rooskleurig. Fysiek en emotioneel trauma, alsook seksueel misbruik, kenmerken haar jeugd. Ongewild deed ze uit eigen ervaring kennis op met de negatieve gevolgen van trauma die het op je leercapaciteiten kan hebben. Als een resultaat, ontwikkelde ze een levenslange empathie voor jongeren met soortgelijke ervaringen.

Langzaam maar zeker, verwerkte en heelde Diana haar trauma’s. Ze studeerde af in Personeelswetenschappen en Arbeidsmarktpolitiek voordat ze haar Drs. Bedrijfskunde behaalde. Haar carrière ontwikkelde zich in het vakgebied Personeel & Organisatie, altijd gericht op de menselijke ontwikkeling en strategisch beleid, zowel in Nederland als in het Midden Oosten.

In 2010, verhuisde Diana naar Brazilië samen met haar man, Gerard Lenting. Hier hoopte ze haar wens om met de kansarme in de samenleving te werken in te vullen. Maar het leven kwam op zijn kop te staan in 2011, toen Diana met kanker werd gediagnosticeerd. Haar kansen op overleven waren kantje boord. Gelukkig, was de uitslag negatief en ze kan zichzelf nu een kanker-overlever noemen.

Diana_emily_smiling_kid_2020
02F93D7A-0220-4418-B937-7E7B3A6DA8A8

De verhuizing naar Rio de Janeiro

Diana’s diagnose veranderde haar leven. Toen zij en Gerard naar Rio de Janeiro verhuisden in 2012, had ze een nog grotere behoefte om terug te geven en meer te doen. Ze was zich bewust dat het Nederlands onderwijssysteem haar vele mogelijkheden in haar leven had gegeven. Ze wilde de voordelen van leren en ontwikkelen ook aanbieden aan juist zij die geen toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs. Zij begon vervolgens als vrijwilliger bij verschillende stichtingen in de favela’s van Rio de Janeiro ervaring op te doen, hoe ze functioneren, wat ze doen en wat een verschil ze maken.

Een andere levensveranderende ervaring diende zich snel aan. In 2013, kwam Diana in de favelas van Pavão-Pavãozinho en Cantagalo waar EduMais nu werkt. Onmiddellijk, in plaats van angst, overviel haar een onverklaarbaar gevoel van hier hoor ik thuis. Ze voelde zich niet onveilig, zoals vele mensen die de favela’s ingaan, maar vreemd genoeg thuis. Toen wist ze, dat ze haar plaats had gevonden.

Door haar vrijwilligerswerk leerde ze de kinderen en tieners in de sloppenwijken kennen, Diana had gemengde gevoelens. Aan de ene kant, hun talenten, intelligentie en vastberadenheid verbaasde haar. Aan de andere kant, hun gebrek aan vertrouwen, zelf-waardering en toegang tot onderwijs mogelijkheden schokte haar. Dit gevoel werd alleen maar erger toen Diana zich bewust werd van de levensomstandigheden. In vele huizen, zijn de huiskamer, de slaapkamer en keuken  één ruimte. Veel kinderen hebben niet hun eigen bed, laat staan een eigen slaapkamer. Dit nog afgezien van het trauma van de gewapende conflicten dat buiten hun huis afspeelt.

De ontwikkeling van de EduMais methodologie

Leven in deze moeilijke omstandigheden heeft een groot effect op de overtuigingen van deze jonge mensen en hun leven. De frequente gewapende conflicten betekent dat kinderen het moeilijk kunnen vinden om onderscheid te maken tussen veiligheid en onveiligheid. Armoede, seksueel misbruik, voedselonzekerheid, en de instabiliteit thuis en andere factoren veroorzaken brein veranderende stress voor de kinderen in de Pavão-Pavãozinho en Cantagalo favela’s. Dit alles beïnvloedt hun gedrag en leervermogen. Trauma en stress kunnen de hersenfunctie van jonge personen veranderen, afbreuk doen aan het leren, veroorzaken van gedragsproblemen, en een impuls geven aan de cyclus van geweld.

Diana begon dit gebied te bestuderen en had geluk een leider van  Positive Discipline, Glenda Montgomery te leren kennen. Zij zag onmiddellijk de potentiële mogelijkheden van de democratische leeromgeving gecreëerd door Positive Discipline. Met behulp van Glenda’s begeleiding en training werd ze een gecertificeerd Positive Discipline Trainer voor zowel ouders als onderwijzers.

Diana gebruikte deze training en kennis om bij een van de stichtingen waar ze als vrijwilliger werkzaam was in 2014 een naschoolse opvang programma te ontwikkelen. Datzelfde jaar ontdekte een onderwijsmethode dat ontwikkeld was om getraumatiseerde studenten levend in conflictgebieden in Brazilië: UERÊ. Gecombineerd met Positive Discipline, een methode was ontwikkeld om de studenten op een succesvolle manier te ondersteunen.

EduMais founder Diana Nijboer and William give out rucksacks donated by WINGS foundation
EduMais founder Diana Nijboer and student Izabely selfie at Supergasbras Christmas Party for EduMais and other NGOs

EduMais is opgericht!

Twee jaar later ontstond er een diep verlangen om meer onderwijsmogelijkheden te bieden. Na gesprekken met een andere stichting waar Diana als vrijwilligster werkte, Solar Meninos de Luz, werd het plaatje helder: het naschoolse opvang programma diende fysiek in de Pavão-Pavãozinho en Cantagalo gemeenschappen plaats te vinden. Maar niet alleen dat: de kinderen hadden mogelijkheden nodig om de noodzakelijke vaardigheden van de 21ste eeuw te ontwikkeling, zoals conversatie Engels en Web en Game Design. In de eerste plaats, echter, hadden zij hulp nodig om hun trauma’s te verwerken en hun sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Zonder dit, zou hun academisch potentieel voor altijd geblokkeerd en onbenut blijven.

EduMais is geboren. Sinds 2016, hebben we opmerkelijke veranderingen bij onze studenten gezien. Om te beginnen, hun gedrag was vaak erg verstorend. De opgelopen trauma’s belemmeren het leren. Echter, nu hebben ze zich ontwikkeld en kunnen ze zich extreem snel aanpassen en zijn veel beter in staat hun emoties en gedrag te beheersen. Daardoor zijn ook hun academische vaardigheden enorm verbeterd. Het meest dankbare voor Diana is dat ze ziet dat de kinderen de wil hebben om te leren en nu alle mogelijkheden aangrijpen die nu beschikbaar zijn. Het is een langetermijnproces maar hun toekomst wordt beetje bij beetje iedere dag mooier.

EduMais' Doelen

Korte-termijn

Het is Diana’s doel om de EduMais’ programma’s in op zijn minst nog een andere favela op te zetten bij 2022. Een betrouwbare partner zoals EduMais’ huidige partner Solar Meninos de Luz, zal ontwikkeld moeten worden om dit te kunnen bereiken. Dit is een vereiste om succesvol in de favela’s werkzaam te kunnen zijn.

Lange-termijn

Diana’s droom voor EduMais is om een eigen onafhankelijke school te hebben met aanvullend onderwijs bij 2026. Deze school zal gebaseerd zijn op dezelfde principes die Edumais momenteel heeft: ontwikkeling van sociaal en emotioneel leren naast academisch en fysiek onderwijs. Het doel is een volledig aanvullend onderwijsprogramma ter ondersteuning van de ontwikkeling van kansarme studenten in openbare scholen. Help ons deze droom te realizeren.

EduMais Founder and Director Diana Nijboer on the steps of Solar Meninos de Luz school with the Community English program group