Login

Signup

Engels Programma

Het spreekt bijna voor zich dat Engels spreken een essentiële vaardigheid is in onze huidige wereld. Het is de officiële taal van 53 landen en ongeveer 1,5 miljard mensen spreken nu Engels wereldwijd, of als eerste taal of als in een tweede taal.

Engels is ook de internationale taal van communicatie, internet, wetenschap, diplomatie en toerisme, evenals vele studieboeken en universiteiten.

Dus is het leren van Engels een van de beste manieren om deuren te openen voor onze kinderen. Het is hun “paspoort” voor de wereld en geeft hen betere kansen voor de toekomst. Bovendien is Engels spreken leuk!

Zoals beschreven in Onze methodologie, wordt onze manier van lesgeven sterk beïnvloed door de UERÊ-MELLO-benadering. Dit is een internationaal erkend onderwijsmodel voor kinderen en jongeren in maatschappelijke risico gebieden.

Aangepast met de inzichten van Positieve Discipline, zijn onze Engelse lessen dus niet alleen ontworpen om aan taalvaardigheden te werken, maar hebben ze ook het welzijn van onze studenten als kern.

Solar Meninos de Luz Grade 8 with their EduMais English teachers at the end of the school year in December 2018
EduMais volunteer teacher Donal in the classroom with three EduMais girl students who hold their hands to their heads

Traumagerichte lesinhoud

Getraumatiseerd door geweld kunnen kinderen, die opgroeien in risicovolle sociale gebieden, leermoeilijkheden en cognitieve blokkades ontwikkelen. Ze worstelen vaak met bijvoorbeeld associëren, dingen worden makkelijk vergeten en hun cognitieve redenering wordt vertraagd en verminderd.

We houden hier rekening mee bij het plannen van onze Engelse lessen. Om de behoeften van onze leerlingen optimaal te kunnen vervullen, zijn onze lessen snel, creatief, leuk en stimulerend. Ze zijn ook erg interactief, waarbij veel werk in paren of kleine groepen met zowel de leraar als co-leraren plaatsvindt.

De lessen richten zich voornamelijk op mondelinge aspecten van de taal. In overeenstemming met de UERÊ-MELLO-pedagogie wordt het whiteboard niet gekopieerd. In plaats daarvan ligt de nadruk direct op het spreken van Engels.

Om onze leerlingen een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen te laten opbouwen, herhalen we het hele jaar door onze onderwerpen. Alsook werken we aan alle aspecten van hun geheugen, dit om te voorkomen ze ontmoedigd raken. Vertrouwen kweekt enthousiasme en helpt onze leerlingen om een ​​positieve kijk op de toekomst te vormen.

Een kijkje in het EduMais klaslokaal

De combinatie van de UERÊ-MELLO-methodiek en Positieve Discipline heeft ook de volgende praktische toepassing voor de het klaslokaal van de Engels lessen van EduMais.

  • In de eerste plaats is ons klaslokaal een positieve en vrolijke plek waar de leerlingen kunnen genieten van leren zonder angstig te zijn. Dit is vooral belangrijk voor leerlingen die geloven dat ze niet in staat zijn om te leren of een laag zelfbeeld hebben. Met de nodige aanmoediging kunnen ze uiteindelijk het zelfvertrouwen verwerven om hun potentieel en capaciteiten te benutten.
  • Wanneer de leerlingen de klas binnenkomen, geven we ze een warme groet en vragen we ze hoe ze zich voelen. Als ze zich bijzonder slecht of geblokkeerd voelen, dan kan de kans om zich vrijuit te uiten heilzaam zijn. Ze worden rustiger en zijn beter voorbereid om te leren.
  • De leerlingen zitten in een hoefijzervorm en dit creëert een gevoel van openheid. Er is tevens geen lessenaar in ons klaslokaal aanwezig. In plaats van een ‘muur’ te bouwen tussen de leraar en de leerlingen, zorgt dit voor een meer democratische ruimte.
  • Ten slotte, met behulp van de Positieve Discipline training, krijgen onze leraren geen stress of schreeuwen ze niet naar de kinderen. Ze respecteren hun eigen grenzen en moedigen de leerlingen aan ook hun eigen grenzen te respecteren. Dit is van uiterst belang voor hen om zichzelf te leren kennen.
Volunteer English Teaching Assistant Hamish helps EduMais students with small group work in the English classroom
Excited EduMais English students are desperate to answer the teacher's question, with one boy even standing up from his chair in excitement

Engelse les van EduMais

Een keer per week geeft EduMais Engelse lessen aan leerlingen van Solar Meninos de Luz als onderdeel van hun curriculum.

Onze gemotiveerde en gedreven vrijwilligers geven les aan de 3e tot en met de 9e klas van de onder- en bovenbouw en het eerste en tweede jaar van de middelbare school. De leerlingen variëren van 8 tot 18 jaar oud en in totaal zijn het er zo ongeveer 225 waaraan EduMais les geeft.

In de eerste lessen van het schooljaar maken de leerlingen regels hoe zich te gedragen in de klas. Ze stellen de verwachtingen voor zichzelf op en wij houden hen daar het hele jaar verantwoordelijk voor.

We passen het programma voortdurend aan op basis van de taal- en leerontwikkeling van de leerlingen. Zodra ze een zelfverzekerde basis hebben, dagen we ze nog meer uit en tillen we ze naar een hoger niveau.

We houden ook hun gedrag in de gaten en registreren hun sociaal en emotioneel leren in elke les. Cruciaal is dat goed gedrag positieve bekrachtiging krijgt om de herhaling ervan te verzekeren. In een korte tijd zien wij dat het gedrag van de leerlingen drastisch is verbeterd. Uiteraard is ook hun Engels enorm vooruit gegaan!

Wil je ook graag Engelse les geven in de favela’s van Rio de Janeiro?

Doe gratis vrijwilligerswerk en word leraar Engels bij ons!

Word vrijwilliger